Září 2008

Japonština

13. září 2008 v 16:56 | Sasuka |  Japonsko, japonština, japanologie
Japonština nepatří do žádné jazykové rodiny, vykazuje určité syntaktické podobnosti s korejštinou a velice vágní podobnosti s altajskou jazykovou rodinou.
Je to jazyk aglutinační, základním rysem je neměnnost slov podle pádu, čísla a času. Gramatické vztahy se vyjadřují pomocí partikulí (postopozic), slovesné časy pomocí přípon (sufixů). Základní slovosled ve větě by bylo možno naznačit: podmět + nepřímý předmět + přímý předmět + sloveso. Sloveso hlavní věty stojí na konci věty. Partikule stojí za slovem, ke kterému patří.
Výslovnost - Japonská výslovnost je poměrně jednoduchá, odlišnosti od české výslovnosti spočívají především v tom, že japonské H a U jsou neznělé, japonské Š a Č jsou měkčí než v češtině, výslovnost R se blíží českému L, souhláska G je nosovka. Slabika HI se čte měkce jako CHI, koncová dvojhláska EI se vyslovuje jako dlouhé É. V japonštině není souhláska L, ve slovech nejsou shluky souhlásek (střídají se souhlásky a samohlásky).
Písmo - Japonština se píše znaky a dvěma abecedami, hiraganou a katakanou. Znaky se píší podstatná jména a slovesné a adjektivní základy, hiraganou se píší slovesné a adjektivní koncovky, partikule, ale i celá slova, katakanou se přepisují cizí slova, převzatá do japonštiny, a cizí jména, někdy má katakana funkci odlišující v písmu jako česká kurzíva. Hiragana i katakana jsou abecedy slabičné (kromě samohlásek a souhlásky N jsou to všechno slabiky, např. ka, sa, ta a pod.), kterým se souhrně říká kana. Japonský text je možno psát vodorovně (v řádcích zleva do prava) nebo svisle (shora dolů ve sloupcích od prava do leva).
V mezinárodním měřítku se používá anglický, tzv. Hepburnův přepis. Japonský přepis latinkou, tzv. rómadži, se používá vedle anglického přepisu v Japonsku ve speciálních textech, pomocných přepisech, nápisech, reklamách a pod. Je třeba však zdůraznit, že japonština všeobecně latinku nepoužívá a používá kombinaci znaků a obou japonských abeced, tj. hiragany a katakany.
Znaky - Každý japonský znak má v podstatě dvě čtení, sinojaponské a japonské. Sinojaponské čtení se používá ve složeninách, japonské čtení se používá v případech, kdy znak stojí osamoceně. Některé znaky mají pouze jedno čtení nebo jich mají více, např. dvě sinojaponská nebo dvě až tři japonská. Těmto čtením je třeba se učit od případu k případu. Rovněž tak jsou výjimky, kdy se složeniny nečtou sinojaponsky, ale japonsky. Způsob připojení hiragany ke znaku (u sloves) se nazývá okurigana. Postup psaní znaků (jednotlivé tahy) má svá pravidla, proto je mu nutné věnovat pozornost. Sinojaponské čtení je psáno většinou katakanou, japonské hiraganou. Pro zjednodušení bylo určeno 1.850 běžně užívaných znaků (tzv. tójó kandži), po jejichž zvládnutí by mělo být možné přečíst všechny běžné texty (noviny apod.).
(http://www.volny.cz/nipp/japontin.htm)


Amelia Will Tesla de Sayruun

13. září 2008 v 16:06 | Sasuka |  Slayers
Střeštěná princezna se smaslem pro spravedlnost a postrach démonů "svatá" Amelie. Se svými projevy na nejvyšších místech v okolí a pak střémhlavým pádem dolů na hlavu je velmi důležitou postavou starající se o největší seky v celém ději.......tedy společně s Linou. Jinak je velice hodná a milá dívenka, ale nekdy to s tou svou spravedlností přehání a to je dost pro linu i Zelgadise, kteří ji pak uštědří jednu ránu do hlavy. Preferuje hlavně bílou a šamanistickou magii, ale občas udělá i kouzlo z černé magie.......

Zelgadis Greywords

12. září 2008 v 18:14 | Sasuka |  Slayers
Jak v pohádkách bývává, bezcitný, chladný , nahánějící hrůzu a doslova chlápek tvrdý od kosti se dostává do střetu s hlavní hrdinkou a poté se k ní přidává do party , aby vrátil svému tělu správnou barvu i materiál z čeho má být člověk u boha vyroben. Jeho tělo je z kamene, vlasy z ocele a kůže z mramoru xDDD.... teda bez toho mramoru.....přeloženo je to krásná, "svalnatá" a docela i milá chimera, která se snaží získat své tělo zpátky. Hold cesty Zela se vždy střetnou s Linou, Gourym i spravedlivou Amelií a společně pak dávaj do nosu pánům temnoty.

Gourry Gabriew

12. září 2008 v 17:59 | Sasuka |  Slayers
A po boku hlavní hrdinky musí být statečný, krásný,vysoký, bloňdatý princ s vypracovanou postavou, zašlým mozkem a bezedným žaludkem. Se svou zbraní Světelným mečem po boku Liny bojuje proti úchvatným pánům temnoty, kteří stejně skončí pod obrovským šutrem s nápisem "Odpočívej v pokoji.". Má pomalejší myšlení, pochopí toho velmi málo za velmi dlouhou dobu a to mu to Lina musí nepřetržitě opakovat. O jeho síle ale nelze pochybovat........k čemu je mozek, když může jednou seknout a hlava se kutálí a kutálí po zemi.